Rengöringsmedel
Hygienlösningar

Produkter & lösningar

Novakem säljer och distribuerar ett brett sortiment av rengöringskemikalier och kompletta hygienlösningar till företag och organisationer runt om i Sverige. Vi har trots att vi bara funnits på marknaden några år lyckats få möjlighet att leverera till några av branschens ledande livsmedelsindustrier.
 
Novakem har ett stort utbud av produkter och lösningar och riktar sig främst mot Svensk livsmedel och läkemedelsindustri.

Kvalitet & erfarenhet 

Vi har sedan starten haft en kraftig tillväxt, och vet att vi under 2021 kommer att ta ytterligare marknadsandelar inom alla områden. Tillsammans med samarbetspartners och leverantörer har vi mer än 60års erfarenhet av hygienlösningar.
 
Vi arbetar med leverantörer och partners som har ett utpräglat miljötänk vilket avspeglar sig i en rad olika utmärkelser från bland annat Green Network -med motiveringen att ett aktivt och seriöst arbete med att minska miljöpåverkan bedrivs. Man följer även ISO Standard både inom kvalitet och på miljöområdet, och är således Certifierade inom dessa områden (ISO 9001 och ISO 14001).
logo novakemlogo novakem
logo novakem

Våra verksamhetsområden